išmirkti

išmirkti
išmir̃kti intr. 1. mirkstant vandenyje suminkštėti, įgyti kokių nors ypatybių: Kruopos vandenyje turi gerai išmirkti . Silkė išmir̃ksta KI163. Išmir̃ko pluta ir visai ištižo J. Linai neišmirkę N. 2. Lnt, Pb išgesti, išnykti mirkstant: Anie metai mūs bulbos išmir̃ko, supuvo Aps. 3. išbūti kurį laiką mirkstant: Jau trejus metus išmirkau, o dar šešius reikia mirkti MPs. \ mirkti; apmirkti; atmirkti; įmirkti; išmirkti; numirkti; pamirkti; permirkti; pramirkti; primirkti; sumirkti; užmirkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • išmirkti — išmir̃kti vksm. Máltą mė̃są sumaišýkite su išmir̃kusia bandelè ar džiūvėsė̃liais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • permirkti — intr.; K, SD296, permir̃kti K 1. labai prisisunkti, prisigerti vandens ar kito skysčio, peršlapti: Žemė parmirkusi, žliurkčio[ja] einant – jau ištižo, išpijo J. Vakare Viktutė sugrįžo visa šlapia ir permirkusi namo iš pievos P.Cvir. Nuo lietaus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmirkti — apmir̃kti intr. 1. K truputį, iš visų pusių sušlapti: Pats apmirkaũ, t. y. sušlapau J. ^ Sėdi kap apmir̃kęs (mieguistas, apsiblausęs) Grv. 2. N truputį sugesti, žūti nuo drėgmės: Čionai rugiai apmir̃ko Lz. Apmir̃ko, apskendo bulbės daug kur Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmirkti — atmir̃kti intr. 1. K mirkstant atsiskirti, atkristi: Atmirko visi purvai J. Jei lapai būna nešvarūs, juos pamirkyti šaltame vandenyje, kad nešvarumai atmirktų rš. 2. N mirkstant suminkštėti. mirkti; apmirkti; atmirkti; įmirkti; išmirkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsimirkėti — išmirkti vandenyje, išbūti pamerktam kiek reikia: Jau gal bus atsimirkėję linai Grž. mirkėti; atsimirkėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbrinkti — išbrìnkti intr. 1. K išmirkti, išpursti, iškilti (nuo drėgmės): Kap duos lietus, išbriñks visa Azr. Mirkyti grūdai išbrìnksta Vrn. Kruopos virdamos išbrìnksta Č. Žirniai dygdami išbrìnksta, pasidaro dideli Č. Nebeužsidaro langai – išbrìnko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlyti — 1. intr. kurį laiką lyti: Kartais visą dieną išlỹja Ėr. Tuo pradėjos kiaurą dieną išlìjo Vvr. 2. intr. iškristi lietui: Daug lytaus išlijo, daug giedros iškaitino, daug sniego iškrito Žem. Lietus iš dangaus be nor išlyti J. Nevalioja išlyti, ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmirkimas — išmirkìmas sm. (2) 1. Sut, I, KI125 → išmirkti 1: Linų išmirkìmas pareita nu linų gero išmirkymo Šts. 2. sunykimas, sugedimas nuo mirkimo vandenyje: Nuo išmirkimo kviečius dar apsaugo sėjimas lysvėmis suartoje dirvoje J.Krišč. mirkimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpyti — intr. J, Slnt, Up, Sd išmirkti, išbjurti: Žemė išpìjusi, kiaurai grimzta Krkl. Pone Dieve sergėk, kad šįmet išpijo ventos! Pernai buvo daug sausesnės Žem. Ka žemės išpysta, ir keliai išskysta Ggr. Pavasarį keliai išpysta, kad ir rėkdamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištilžti — ištil̃žti intr. 1. Š, SlavII2, BŽ473, KŽ, Up, Šll, Ktk, Sdk, Ds išmirkti, ištižti, pažliugti, pavandenyti: Kur vanduo guli, ten žemė ištil̃žusi J. Ištil̃žusi bulbė vandeny J. Bulbės ištil̃žo Als. Išvirtas builes vandinė[je] palaikyk, anos greitai …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”